دانلود آهنگ جدید سامان سرلک زیبا نگارم

زیبا نگارم

متن آهنگ زیبا نگارم
زیبا نگارم دوردانه ی عالم

هی پرسه زند فکر تو امشب به خیالم

زیبا نگارم جانم برایت درمان دلی و دل عاشق به فدایت

در آن شب تاریک آن وقت که تو خوابی

قرص قمر انگار نهان است که بتابی

ای جان و جهانم باز آ که همانم

جز آتش عشق تو دگر هیچ ندانم

***

قرص قمر انگار نهان است که بتابی

ای جان و جهانم باز آ که همانم

جز آتش عشق تو دگر هیچ ندانم

آخرین آثار سامان سرلک