دانلود آهنگ جدید سامانی دلتنگی

دلتنگی

متن آهنگ دلتنگی
گریه های هر شب و این همه خاطره رو کجای دلم بزارم
نمیفهمی دردمو آخه من مثل تورو بگو از کجا بیارم
این که هنوزم واسه دلتنگم این که بازم غم داره آهنگم
بیا با تنهایی میجنگم یعنی تو نیستی
این که ندیدی به تو وابستم که از این فاصله خستم یعنی تو نیستی
گریه های هر شب و این همه خاطره رو کجای دلم بزارم
نمیفهمی دردمو آخه من مثل تورو بگو از کجا بیارم
بعد تو پرسه تویه خیابونا این که ندونم کجام دیوونگی شد
بعد تو هر سال هر ثانیه جای خالیت معنی این زندگی شد
گریه های هر شب و این همه خاطره رو کجای دلم بزارم
نمیفهمی دردمو آخه من مثل تورو بگو از کجا بیارم
گریه های هر شب و این همه خاطره رو کجای دلم بزارم
نمیفهمی دردمو آخه من مثل تورو بگو از کجا بیارم

***

بعد تو پرسه تویه خیابونا این که ندونم کجام دیوونگی شد
بعد تو هر سال هر ثانیه جای خالیت معنی این زندگی شد
گریه های هر شب و این همه خاطره رو کجای دلم بزارم
نمیفهمی دردمو آخه من مثل تورو بگو از کجا بیارم
گریه های هر شب و این همه خاطره رو کجای دلم بزارم
نمیفهمی دردمو آخه من مثل تورو بگو از کجا بیارم

آخرین آثار سامانی