دانلود آهنگ جدید شاهین سجادی بارون
متن آهنگ بارون
هی میزاری سر به سرم نمیشه بچه نشم توو زندگی سهم منی حرفای دلمو سخته نگم
قدم میزنیم رو برفا وای زمستون اومد دست میزاریم رو ابرا
هر جا بری باید باشم میدونم خودتم عین منی برو که پیک بعدی
با هم سرزنده تریم در و تخته چفت همیم میزنه به شیشه بارون رد پا توو خیابون نباشی
نمیشم آروم یکی شده رامون میزنه به شیشه بارون رد پا توو خیابون
نباشی نمیشم آروم یکی شده رامون هی میزنه به سرم فکرت میخونم من از
حست اینجا می ایستم وقتی هستی پیشم میمیرم وقتی رفتی بی شک
مست میکنه عطر تنت زندگی سخته اگه نباشی پشتم انگار دلتو بردن
این دنیا ماله ما دوتاست خوبه این رویا وقتی میبینم صبح هاست
میزنه به شیشه بارون رد پا توو خیابون نباشی نمیشم آروم یکی شده رامون میزنه
به شیشه بارون رد پا توو خیابون نباشی نمیشم آروم یکی شده رامون

***

نباشی نمیشم آروم یکی شده رامون هی میزنه به سرم فکرت میخونم من از
حست اینجا می ایستم وقتی هستی پیشم میمیرم وقتی رفتی بی شک
مست میکنه عطر تنت زندگی سخته اگه نباشی پشتم انگار دلتو بردن
این دنیا ماله ما دوتاست خوبه این رویا وقتی میبینم صبح هاست
میزنه به شیشه بارون رد پا توو خیابون نباشی نمیشم آروم یکی شده رامون میزنه
به شیشه بارون رد پا توو خیابون نباشی نمیشم آروم یکی شده رامون

آخرین آثار شاهین سجادی