دانلود آهنگ جدید شاهین سلیمانی سیاره مبهم
متن آهنگ سیاره مبهم
تو طوفانی منم آرامش قبلش تو خورشیدی منم سیاره در گردش

تو بارونی منم بی چتر بی چترم تو بارونی و من دیوونه ابرم

چه شیرینه که روی این مدارم من تو با من باش تو این سیاره مبهم

چه شیرینه که روی این مدارم من تو عاشق باش تو این سیاره مبهم

**

سرگیجه ها چه طوفانی به پا کردن پس کوچه ها پی تو میگردن

پنجره ها چه فریادی رها کردن پنجره ها تورو صدا کردن

تو دریایی و من درگیر موج هاتم تو زیبایی و من غرق تماشاتم

تماشایی ترین دریای دنیایی تو مواحی ترین دریای زیبایی

چه شیرینه که روی این مدارم من تو با من باش تو این سیاره مبهم

چه شیرینه که روی این مدارم من تو عاشق باش تو این سیاره ی مبهم

آخرین آثار شاهین سلیمانی