دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری جان جانم
متن آهنگ جان جانم
آخرین برگ باغ خزانم جان جانم

اشک میبارد از آسمانم جان جانم جان جانم جان جانم

مه گرفته همه کوچه ها را جان جانم زاده ی گریه ی بی امانم جان جانم

جان جانم جان جانم بی خبر چشم خورشید بسته

شاخه تا شاخه در خون نشسته آه دنیای ویرانگر شوم بالها در قفسها شکسته

بی خبر چشم خورشید بسته شاخه تا شاخه در خون نشسته

آه دنیای ویرانگر شوم بالها در قفسها شکسته بالها در قفسها شکسته

در حریقی از گریه ی درد در حریقی از گریه ی درد ناگزیر از نفسهای ممتد

آشیان سوخته ماه گریان گیسوان تو خاکستر سرد گیسوان تو خاکستر سرد

آخرین برگ باغ خزانم جان جانم دختر کوچک مهربانم جان جانم

***

شاخه تا شاخه در خون نشسته آه دنیای ویرانگر شوم بالها در قفسها شکسته

بی خبر چشم خورشید بسته شاخه تا شاخه در خون نشسته

آه دنیای ویرانگر شوم بالها در قفسها شکسته بالها در قفسها شکسته

در حریقی از گریه ی درد در حریقی از گریه ی درد ناگزیر از نفسهای ممتد

آشیان سوخته ماه گریان گیسوان تو خاکستر سرد گیسوان تو خاکستر سرد

آخرین برگ باغ خزانم جان جانم دختر کوچک مهربانم جان جانم

آخرین آثار شهرام ناظری