دانلود آهنگ جدید شهرام شاهد دل داده

دل داده

متن آهنگ دل داده
ای جان که از چشم حسودان خبری نیست

با عشقو دلم کار به کار دگری نیست

با دیدن یار دست و دلم هیچ نلرزد

با عاشقی و دلبری کردن ضرری نیست

این عشق که دادی همه از لطف خدایست

این گونه محبت به خدا هیچ روا نیست

در گوشه از چشم و دلم جای تو خالیست

از عاشقی و دلبری کردن حضری نیست

فتوا دهد این دل که این کار حرام است

گر دل ببری دل نبری حکم خراب است

دلداده و دلباخته و دلسوخته ام من

هر قطره اشکت که خود جام شراب است

از بختن خوشم باز که مهرت به دل افتاد

آن روز که چشم دل من سمت تو افتاد

آن روز که برق از سر من رفت و دلم رفت

اینها همه حرفی است که از عقل و دلم هست

ای داد که از دام تو چشمم به تو افتاد

ای وای که زولف تو مرا غرق خودش کرد

افسوس که فانوس دلم دست تو افتاد

ای جان که شوی جان و دلم دلبر و دلدار

فتوا دهد این دل که این کار حرام است

گر دل ببری دل نبری حکم خراب است

دلداده و دلباخته و دلسوخته ام من

هر قطره اشکت که خود جام شراب است

***

افسوس که فانوس دلم دست تو افتاد

ای جان که شوی جان و دلم دلبر و دلدار

فتوا دهد این دل که این کار حرام است

گر دل ببری دل نبری حکم خراب است

دلداده و دلباخته و دلسوخته ام من

هر قطره اشکت که خود جام شراب است

آخرین آثار شهرام شاهد