دانلود آهنگ جدید شهروز ساسانی عشق

عشق

متن آهنگ عشق
هر چقدر گفتم بمون بی من نرو لج کردی ما که از خیرت گذشتیم نوش جونت بعدی
واسه بی محلی هات ممنون عشقم من ازت بیا یه لطفی بکن رفتی تو سود شو برنگرد
عشق یعنی فاصله یعنی عاشق بشی و یاد بره عشق یعنی خورد بشی یعنی خون بشه آه دلت
عشق یعنی مال هم نشیم جدا بشیم یه روز عشق یعنی پای اون که دوست داری بسوز بسوز
تو یه کاری کردی قلبم بعد تو رد دادش روزی صدبار از نبودت خوب میشه بد حالش
ولی خوب دیگه تموم عاشقی تعطیله بعد این هرکی بگه عشق دلم در میره
عشق یعنی فاصله یعنی عاشق بشی و یاد بره عشق یعنی خورد بشی یعنی خون بشه آه دلت
عشق یعنی مال هم نشیم جدا بشیم یه روز عشق یعنی پای اون که دوست داری بسوز بسوز

***

عشق یعنی مال هم نشیم جدا بشیم یه روز عشق یعنی پای اون که دوست داری بسوز بسوز
تو یه کاری کردی قلبم بعد تو رد دادش روزی صدبار از نبودت خوب میشه بد حالش
ولی خوب دیگه تموم عاشقی تعطیله بعد این هرکی بگه عشق دلم در میره
عشق یعنی فاصله یعنی عاشق بشی و یاد بره عشق یعنی خورد بشی یعنی خون بشه آه دلت
عشق یعنی مال هم نشیم جدا بشیم یه روز عشق یعنی پای اون که دوست داری بسوز بسوز

آخرین آثار شهروز ساسانی