دانلود آهنگ جدید سینا رضایی جنون عشق

جنون عشق

متن آهنگ جنون عشق
جنون به عشقش گناه من شد
نگاه به چشماش بلای من شد
این روزا هستم حسود و حساس
برام نگاهش تموم دنیاست
از وقتی رفته یه حالی دارم
به جز صبوری راهی ندارم

فقط کنارش آروم میگیرم
اگه بیادش براش میمیرم

تو شب تارم اون تک ستارم
وقتی که باشه غمی ندارم
چونکه دنیارو دارم
امروزو فردارو دارم

***

مدتی باز یه حسی دارم
از هیچکی جز اون خبر ندارم
میتپه قلبم به یاد چشماش
میاد به گوشم تموم حرفاش
به جز نبودش غُصه ندارم
پیشم بمونه هواشو دارم
حالا دیگه هستش تو روزگارم
هیچی نمی خوام حرفی ندارم

جنون به عشقش گناه من شد
نگاه به چشماش بلای من شد
این روزا هستم حسود و حساس
برام نگاهش تموم دنیاست
از وقتی رفته یه حالی دارم
به جز صبوری راهی ندارم
فقط کنارش آروم میگیرم
اگه بیادش براش میمیرم

تو شب تارم اون تک ستارم
وقتی که باشه غمی ندارم
چونکه دنیارو دارم
امروزو فردارو دارم

آخرین آثار سینا رضایی