دانلود آهنگ جدید سینا صدفی خداحافظ
متن آهنگ خداحافظ
تو رفتی و من بی قرارم هنوزم ارت دل نکندم محاله به جز تو به هیشکی توو این بی کسی دل ببندم
تو رفتی از این خونه اما به تنهایی عادت نکردم چشام خیره مونده به عکسهات یه شب خواب راحت نکردم
خداحافظ که از من تو بغض هر شب من میشه فریاد خداحافظ معجزه گر عشق تا ابد غم تو مانده در یاد
ببین لحظه ای بی تو تنها نموندم غم سینه سوز تو جا موند کنارم سفر کردی از شهر قلب من اما تو رو تا ابد به خدا میسپارم
تو رفتی از این خونه اما به تنهایی عادت نکردم چشام خیره مونده به عکسهات یه شب خواب راحت نکردم
خداحافظ که از من تو بغض هر شب من میشه فریاد خداحافظ معجزه گر عشق تا ابد غم تو مانده در یاد

***

تو رفتی و من بی قرارم هنوزم ارت دل نکندم محاله به جز تو به هیشکی توو این بی کسی دل ببندم
تو رفتی از این خونه اما به تنهایی عادت نکردم چشام خیره مونده به عکسهات یه شب خواب راحت نکردم
خداحافظ که از من تو بغض هر شب من میشه فریاد خداحافظ معجزه گر عشق تا ابد غم تو مانده در یاد
ببین لحظه ای بی تو تنها نموندم غم سینه سوز تو جا موند کنارم سفر کردی از شهر قلب من اما تو رو تا ابد به خدا میسپارم
تو رفتی از این خونه اما به تنهایی عادت نکردم چشام خیره مونده به عکسهات یه شب خواب راحت نکردم
خداحافظ که از من تو بغض هر شب من میشه فریاد خداحافظ معجزه گر عشق تا ابد غم تو مانده در یاد

آخرین آثار سینا صدفی