دانلود آهنگ جدید سینا سرلک داره بارون میباره

داره بارون میباره

متن آهنگ داره بارون میباره
داره بارون میباره تورو یادم میاره که تو بودی کنارم بی تو آروم ندارم
نمیگی خسته و تنهام خودم بارون بارونم همینجوری بره انگار دیگه تا صبح نمیمونم
اگه رویای نابی بود دیگه رویای نابی نیست میون ما دوتا انگار دیگه هیچ خاطراتی نیست
اتاقا سرد و بی نورند تموم آیینه ها کورن تموم خاطرات ما نمیدونم چرا دورم
بدون تو بارونم دیگه اون بارون قدیما رو ایوون دیگه نیست
واسه من سیله و طوفان نه دیگه نم نم بارون توو خیابون دیگه نیست
بدون تو داغونم این شده درمونم یاد تو بمونم همه وقت
دیگه باور ندارم واسم دوریش چه سخته با من اون زیر بارون دیگه نیست
داره بارون میباره تورو یادم میاره که تو بودی کنارم بی تو آروم ندارم
نمیگی خسته و تنهام خودم بارون بارونم همینجوری بره انگار دیگه تا صبح نمیمونم
بدون تو بارونم دیگه اون بارون قدیما رو ایوون دیگه نیست
واسه من سیله و طوفان نه دیگه نم نم بارون توو خیابون دیگه نیست
بدون تو داغونم این شده درمونم یاد تو بمونم همه وقت
دیگه باور ندارم واسم دوریش چه سخته با من اون زیر بارون دیگه نیست
داره بارون میباره تورو یادم میاره که تو بودی کنارم بی تو آروم ندارم

***

بدون تو بارونم دیگه اون بارون قدیما رو ایوون دیگه نیست
واسه من سیله و طوفان نه دیگه نم نم بارون توو خیابون دیگه نیست
بدون تو داغونم این شده درمونم یاد تو بمونم همه وقت
دیگه باور ندارم واسم دوریش چه سخته با من اون زیر بارون دیگه نیست
داره بارون میباره تورو یادم میاره که تو بودی کنارم بی تو آروم ندارم

آخرین آثار سینا سرلک