دانلود آهنگ جدید سیوان ملکه

ملکه

متن آهنگ ملکه
واسه تو از اون خوباشم که دلو داد از قصد به تو

یه جوری با دلم تا کن که باشه دربست دست تو

مگه از تو دل می کنم نمی بینی حتی توو خوابم

با کسی گرم نگیری که من به هم می ریزه خیلی اعصابم

خیلی اعصابم

دوستت دارم بیشتر از هرکی بگو دوست داری ملکه ی قلبم شی

تو مهم تری واسه من از هرچی تموم

ای وای ببین چطور قلبم رفت خیالت تخت که دیگه یه نفر هست که نمیده تو رو از دست

دوستت دارم بیشتر از هرکی بگو دوست داری ملکه ی قلبم شی

تو مهم تری واسه من از هرچی تموم

ای وای ببین چطور قلبم رفت خیالت تخت که دیگه یه نفر هست که نمیده تو رو از دست

شدم باب میل تو می خواستم یکی عین تو دل بده به دلمو عاشقم باشه

چی داره چشمای تو آخ مُردم برای تو کی می تونست اینجوری توو دلم جاشه

دوستت دارم بیشتر از هرکی بگو دوست داری ملکه ی قلبم شی

تو مهم تری واسه من از هرچی تموم

ای وای ببین چطور قلبم رفت خیالت تخت که دیگه یه نفر هست که نمیده تو رو از دست

دوستت دارم بیشتر از هرکی بگو دوست داری ملکه ی قلبم شی

تو مهم تری واسه من از هرچی تموم

ای وای ببین چطور قلبم رفت خیالت تخت که دیگه یه نفر هست که نمیده تو رو از دست

***

دوستت دارم بیشتر از هرکی بگو دوست داری ملکه ی قلبم شی

تو مهم تری واسه من از هرچی تموم

ای وای ببین چطور قلبم رفت خیالت تخت که دیگه یه نفر هست که نمیده تو رو از دست

دوستت دارم بیشتر از هرکی بگو دوست داری ملکه ی قلبم شی

تو مهم تری واسه من از هرچی تموم

ای وای ببین چطور قلبم رفت خیالت تخت که دیگه یه نفر هست که نمیده تو رو از دست

آخرین آثار سیوان