دانلود آهنگ جدید سهیل دفتری خانوم
متن آهنگ خانوم
تو میدونی کسی جز تو توی قلبم نیست همه دیدن آخه عشقم واست کم نیست میدونستم اگه بری تنها میشم تو همونی که من عاشق چشماشم

آروم چه خوبه وقتی باشی کنارم آروم بشینی بگی دوست دارم خانوم تو شدی همه صبر و قرارم با تو من دیگه هیچ چیزی کم ندارم

آروم چه خوبه وقتی باشی کنارم آروم بشینی بگی دوست دارم خانوم تو شدی همه صبر و قرارم با تو من دیگه هیچ چیزی کم ندارم

نمیدونم چه جادویی توو چشماته انگاری مهره ی مار همراته دیوونم کردی با این همه زیبایی نفسم میره وقتی که تو اینجایی

دلمو بردی و عشق و باور کردم نمیدونم چه جوری قبل تو سر میکردم همه چی با تو واسم قشنگ تر میشه تو فقط باش کنار ببین چی میشه

آروم چه خوبه وقتی باشی کنارم آروم بشینی بگی دوست دارم خانوم تو شدی همه صبر و قرارم با تو من دیگه هیچ چیزی کم ندارم

آروم چه خوبه وقتی باشی کنارم آروم بشینی بگی دوست دارم خانوم تو شدی همه صبر و قرارم با تو من دیگه هیچ چیزی کم ندارم

***

آروم چه خوبه وقتی باشی کنارم آروم بشینی بگی دوست دارم خانوم تو شدی همه صبر و قرارم با تو من دیگه هیچ چیزی کم ندارم

نمیدونم چه جادویی توو چشماته انگاری مهره ی مار همراته دیوونم کردی با این همه زیبایی نفسم میره وقتی که تو اینجایی

دلمو بردی و عشق و باور کردم نمیدونم چه جوری قبل تو سر میکردم همه چی با تو واسم قشنگ تر میشه تو فقط باش کنار ببین چی میشه

آروم چه خوبه وقتی باشی کنارم آروم بشینی بگی دوست دارم خانوم تو شدی همه صبر و قرارم با تو من دیگه هیچ چیزی کم ندارم

آروم چه خوبه وقتی باشی کنارم آروم بشینی بگی دوست دارم خانوم تو شدی همه صبر و قرارم با تو من دیگه هیچ چیزی کم ندارم

آخرین آثار سهیل دفتری