دانلود آهنگ جدید سهراب محمدپوری شیرین تر از جان
متن آهنگ شیرین تر از جان
تو همانی که دلم را

دو دستی بهت دادم

توکه شیرین تری از جان

هم دردی و درمان

تو حبیبم طبیبم

ندیدیم و نشنیدیم

یه ماه بیاد روی زمینم

اخ مرنجانی دلم را

نشود رنجور از تو

گر دهی دل به دل من

من کنم جان به فدا تو

تو همانی که به چشمای یه دیوانه نشیند

******

دیوانه چو دیوانه ببیند غم نبیند

اخ مرنجانی دلم را

نشود رنجور از تو

گر دهی دل به دل من

من کنم جان به فدا تو

تو همانی که به چشمای یه دیوانه نشیند

دیوانه چو دیوانه ببیند غم نبیند

کور بشه چشم حسودا مارو با هم که‌ میبینن

گل که نه صد شاخه ی گل

واسه دیدارت میچینن

غرق چشمای قشنگت کنم این قایق عشق و

یه اشاره کافیه تا بزنم به نامت بهشت و

اخ مرنجانی دلم را

نشود رنجور از تو

گر دهی دل به دل من

من کنم جان به فدا تو

تو همانی که به چشمای یه دیوانه نشیند

دیوانه چو دیوانه ببیند غم نبیند

اخ مرنجانی دلم را

نشود رنجور از تو

گر دهی دل به دل من

من کنم جان به فدا تو

تو همانی که به چشمای یه دیوانه نشیند

دیوانه چو دیوانه ببیند غم نبیند

آخرین آثار سهراب محمدپوری