دانلود آهنگ جدید ولی گل نازم
متن آهنگ گل نازم
گل نازم گلم محرم نازم گلم گفتی افغان هستم کشور نازم گلم
توو توی کابل درگاری و یا دختر هیراتی یا آمدی با عشوه از شهر مزاری
توو ز دامان بد افشانی یا دختر قناری از شهر تخاری از شهر تخاری
گل نازم گلم محرم نازم گلم گفتی افغان هستم کشور نازم گلم

***

گل نازم گلم محرم نازم گلم گفتی افغان هستم کشور نازم گلم
توو توی کابل درگاری و یا دختر هیراتی یا آمدی با عشوه از شهر مزاری
توو ز دامان بد افشانی یا دختر قناری از شهر تخاری از شهر تخاری
گل نازم گلم محرم نازم گلم گفتی افغان هستم کشور نازم گلم

آخرین آثار ولی افشاری