دانلود آهنگ جدید یاسر بینام سوپر استار
متن آهنگ سوپر استار
لاتی راه میرم توو خیابونای شهرم
مدعی پر رو پرت به پرم نگیره که دیگه پرت دادم
دو سال نبودم هنو سوپر استارم الو الو الو الو سوپر استارم
الو الو الو الو سوپر استارم الو الو الو الو سوپر استارم الو الو الو الو
سوپر استارم الو الو الو الو الو الو الو الو الو سوپر استارم الو الو الو الو
الو الو الو الو الو لاکچریترین جای شهر میشینه هی ی لاک غم میگیرم
روزی دوتا استوری فاز منفی میره آدما رو پره نقطه ضعف میبینه
میگه میریم جلو جلو رد پام بمونه جنگجویه منم و که سامورایی کدومه
کار ما رو نگاه جو گیر شدیم اصا نمیدونیم چمونه اگه معروفم پ تو میمونی برام
هر جا میرم اصا میریزه برام همه رو لیوانی میخوام حتی برام قر میده دیگه واسم

***

الو الو الو الو الو لاکچریترین جای شهر میشینه هی ی لاک غم میگیرم
روزی دوتا استوری فاز منفی میره آدما رو پره نقطه ضعف میبینه
میگه میریم جلو جلو رد پام بمونه جنگجویه منم و که سامورایی کدومه
کار ما رو نگاه جو گیر شدیم اصا نمیدونیم چمونه اگه معروفم پ تو میمونی برام
هر جا میرم اصا میریزه برام همه رو لیوانی میخوام حتی برام قر میده دیگه واسم

آخرین آثار یاسر بینام