دانلود آهنگ جدید یاسر محمودی حس دلتنگی
متن آهنگ حس دلتنگی
این روزا ابرم و بارون حسِ دلتنگی باهامه

دیدنِ دوباره ی تو همه ی حال و هوامه

حسِ دلتنگی قشنگه وقتی که مالِ تو باشه

دوست دارم اشکام و وقتی مقصدِ شالِ تو باشه

جای خالیت می مونه توی قلبم

تو که داری میری من غرقِ دردم

تو میری و نمی فهمی چه سردم

من هرکاری میشد واسه تو کردم

ولی بی اعتنا میگذری ساده

از این مرد که به تو قلبشو داده

میدونم تو داری میری عزیزم

نشد حتی یه بارم اشک بریزم

این روزا ابرم و بارون حسِ دلتنگی باهامه

دیدنِ دوباره ی تو همه ی حال و هوامه

حسِ دلتنگی قشنگه وقتی که مالِ تو باشه

دوست دارم اشکام و وقتی مقصدِ شالِ تو باشه

من به دنبالت میگردم میگردم

من به دنبالت میگردم میگردم

من به دنبالت میگردم همیشه از روی عادت

فاصله احساسِ مارو داره میسوزونه راحت

به دنبالت میگردم همیشه از روی عادت

فاصله احساسِ مارو داره میسوزونه راحت

این روزا ابرم و بارون حسِ دلتنگی باهامه

دیدنِ دوباره ی تو همه ی حال و هوامه

حسِ دلتنگی قشنگه وقتی که مالِ تو باشه

دوست دارم اشکام و وقتی مقصدِ شالِ تو باشه

این روزا ابرم و بارون حسِ دلتنگی باهامه

دیدنِ دوباره ی تو همه ی حال و هوامه

حسِ دلتنگی قشنگه وقتی که مالِ تو باشه

دوست دارم اشکام و وقتی مقصدِ شالِ تو باشه

***

به دنبالت میگردم همیشه از روی عادت

فاصله احساسِ مارو داره میسوزونه راحت

این روزا ابرم و بارون حسِ دلتنگی باهامه

دیدنِ دوباره ی تو همه ی حال و هوامه

حسِ دلتنگی قشنگه وقتی که مالِ تو باشه

دوست دارم اشکام و وقتی مقصدِ شالِ تو باشه

این روزا ابرم و بارون حسِ دلتنگی باهامه

دیدنِ دوباره ی تو همه ی حال و هوامه

حسِ دلتنگی قشنگه وقتی که مالِ تو باشه

دوست دارم اشکام و وقتی مقصدِ شالِ تو باشه

آخرین آثار یاسر محمودی