دانلود آهنگ جدید یاسر محمودی و سیاوش یوسفی خط موازی

خط موازی

متن آهنگ خط موازی
تووو فکر تو بودم تو تووو فکر بازی بودیم تویه این راه دو خط موازی

با دستای خالی برات گریه کردم ببین با چه حالی برات گریه کردم

اگه قصر رویاتو راحت نساختم ولی دیدی پات کل دنیامو باختم

اگه خواستی شاهزاده باشم نبودم ولی من که واست به جاش مرده بودم

چی دیدی نموندی چه رویایی داشتی برات گریه کردم تو تنهام گذاشتی

چه فکری میکردم ولی دیدی چی شد تو طاقت نداشتی میموندی چی میشد

با دستای خالی برات گریه کردم ببین با چه حالی برات گریه کردم

اگه قصر رویاتو راحت نساختم ولی دیدی پات کل دنیامو باختم

اگه خواستی شاهزاده باشم نبودم ولی من که واست به جاش مرده بودم

***

اگه قصر رویاتو راحت نساختم ولی دیدی پات کل دنیامو باختم

اگه خواستی شاهزاده باشم نبودم ولی من که واست به جاش مرده بودم

چی دیدی نموندی چه رویایی داشتی برات گریه کردم تو تنهام گذاشتی

چه فکری میکردم ولی دیدی چی شد تو طاقت نداشتی میموندی چی میشد

با دستای خالی برات گریه کردم ببین با چه حالی برات گریه کردم

اگه قصر رویاتو راحت نساختم ولی دیدی پات کل دنیامو باختم

اگه خواستی شاهزاده باشم نبودم ولی من که واست به جاش مرده بودم

آخرین آثار یاسر محمودی