دانلود آهنگ جدید یاسین شریعتی ببین چیکار کرد

ببین چیکار کرد

متن آهنگ ببین چیکار کرد
ببین چیکار کرد با دل خستم عاشقش بودم عاشق نبودش
ببین چیکار کرد پیشم نموندش آرزوهامو راحت سوزوندش
ببین چیکار کرد همش دروغ بود ظاهرا با من با همه بود اون ببین چیکار کرد همش خیانت بی بند و باری شد راه چاره ات
مگه واست چی کم گذاشتم برو بگو دوست نداشتم چش رو همه کارات میبستم نمیخواستم دلگیر شی از من
محبتام آخر دلو زد خسته شدم ازا ین همه درد سهم منم حتما همینه جدا شدیم دیگه آخر سر
ببین چیکار کرد با دل خستم عاشقش بودم دلم بهت باخت ندیدیش انگار نشونه گرفتی قلبمو اینبار
چحوری ازم دل کندی با خودت اصا چند چندی بازیچه گرفتی منو حسمو ازم بریدی
مگه واست چی کم گذاشتم برو بگو دوست نداشتم چش رو همه کارات میبستم نمیخواستم دلگیر شی از من
محبتام آخر دلو زد خسته شدم ازا ین همه درد سهم منم حتما همینه جدا شدیم دیگه آخر سر

***

محبتام آخر دلو زد خسته شدم ازا ین همه درد سهم منم حتما همینه جدا شدیم دیگه آخر سر
ببین چیکار کرد با دل خستم عاشقش بودم دلم بهت باخت ندیدیش انگار نشونه گرفتی قلبمو اینبار
چحوری ازم دل کندی با خودت اصا چند چندی بازیچه گرفتی منو حسمو ازم بریدی
مگه واست چی کم گذاشتم برو بگو دوست نداشتم چش رو همه کارات میبستم نمیخواستم دلگیر شی از من
محبتام آخر دلو زد خسته شدم ازا ین همه درد سهم منم حتما همینه جدا شدیم دیگه آخر سر

آخرین آثار یاسین شریعتی