دانلود آهنگ جدید زندیار چه زیبایی

چه زیبایی

متن آهنگ چه زیبایی
وای از اون نگار من میبرد قرار من وای به چشم مست تو جانم فدایت

وای که یار من شدی دار و ندار من شدی وای که جان من شدی جانم فدایت

چشمای سیات طرز نگات دل مارو برده قربون خدای خودم برم که تورو به من سپرده

چشمای سیات طرز نگات دل مارو برده قربون خدای خودم برم که تورو به من سپرده

چه رویایی چه رعنایی چه بی رحمانه زیبایی عزیزم وای عزیزم بدون تو دلم میگیره از دنیا عزیزم

وای عزیزم خدا میدونه از عشقت شب و روزی ندارم بیا و تا ابد پیشم بمون ترکم نکن ای یار عزیزم یار

چشمای سیات طرز نگات دل مارو برده قربون خدای خودم برم که تورو به من سپرده

چشمای سیات طرز نگات دل مارو برده قربون خدای خودم برم که تورو به من سپرده

***

چشمای سیات طرز نگات دل مارو برده قربون خدای خودم برم که تورو به من سپرده

چشمای سیات طرز نگات دل مارو برده قربون خدای خودم برم که تورو به من سپرده

چه رویایی چه رعنایی چه بی رحمانه زیبایی عزیزم وای عزیزم بدون تو دلم میگیره از دنیا عزیزم

وای عزیزم خدا میدونه از عشقت شب و روزی ندارم بیا و تا ابد پیشم بمون ترکم نکن ای یار عزیزم یار

چشمای سیات طرز نگات دل مارو برده قربون خدای خودم برم که تورو به من سپرده

چشمای سیات طرز نگات دل مارو برده قربون خدای خودم برم که تورو به من سپرده

آخرین آثار زندیار