دانلود آهنگ جدید عباس رضاقلی سی سالگی

سی سالگی

متن آهنگ سی سالگی
درست وقتی بریدم از همه دنیا رسیدی چقدر بوی تموم آرزوهامو تو میدی

وقتی بعد از این همه سال هرجا باشی زندگیمی یعنی یه اتفاق خوبه تموم این سی سالگیمی

هرکی بهم میرسه میفهمم غیر طبیعی شده رفتارم از من بگیری کل دنیامم من که ازت دست برنمیدارم

من واسه خاطر تو روی همه میجنگم و وایمیایستم شکل تو شدم یه جوری که دیگه اون آدم سابق نیستم

چه بلایی سرم آورده چشات که منو دیوونه میشناسن همه بهترین دلیل این روزهای بد اون که عاشقش شدم عاشقمه

پر پروازم تو رو کم داشت تو برام یه آسمونی من همه دنیامو میدم که تو پیش من بمونی

هرکی بهم میرسه میفهمم غیر طبیعی شده رفتارم از من بگیری کل دنیامم من که ازت دست برنمیدارم

من واسه خاطر تو روی همه میجنگم و وایمیایستم شکل تو شدم یه جوری که دیگه اون آدم سابق نیستم

***

هرکی بهم میرسه میفهمم غیر طبیعی شده رفتارم از من بگیری کل دنیامم من که ازت دست برنمیدارم

من واسه خاطر تو روی همه میجنگم و وایمیایستم شکل تو شدم یه جوری که دیگه اون آدم سابق نیستم

چه بلایی سرم آورده چشات که منو دیوونه میشناسن همه بهترین دلیل این روزهای بد اون که عاشقش شدم عاشقمه

پر پروازم تو رو کم داشت تو برام یه آسمونی من همه دنیامو میدم که تو پیش من بمونی

هرکی بهم میرسه میفهمم غیر طبیعی شده رفتارم از من بگیری کل دنیامم من که ازت دست برنمیدارم

من واسه خاطر تو روی همه میجنگم و وایمیایستم شکل تو شدم یه جوری که دیگه اون آدم سابق نیستم

آخرین آثار عباس رضاقلی