دانلود آهنگ جدید امین نیما تاپ تاپ

تاپ تاپ

متن آهنگ تاپ تاپ
توعاشقمی ولی بم نمیگی تو خوب میدونی که همه زندگیمی

شیطونی کنی منو غم زده کنی ولی باز قشنگ ترین غم زندگیمی

دوباره دلت بادلم یکی شد دل من همونجوری که دوست داری بگی شد

یه جوری عاشق منی من عاشق تو که عشقمون زبون زد همگی شد

میشه حس کنی حس کنی بازم که توهستی توهستی نیازم

میشه حس کنی اینکه این عشقو این عشقو به عشق خود تو میسازم

میسازی واسم این حس خوبو هستی هنوز همون بود و نبودو

قلبم واسه تو تند تند میزنه این عشقمون یه عشق رویایی بودو

تو عشق منی تو عمر منی توزندگیمی تو وجود منی

دلداده منم تودلدار منی من تار توام اخه تو پود منی

تو نیمه ی گم شده نیستی ولی تمام ومنی و تو شبیه منی

توهرچی بشه بازم عزیز منی مسکن قلب مریض منی

میشه حس کنی حس کنی بازم که توهستی توهستی نیازم

میشه حس کنی اینکه این عشقو این عشقو به عشق خود تو میسازم

میسازی واسم این حس خوبو هستی هنوز همون بود و نبودو

قلبم واسه تو تند تند میزنه این عشقمون یه عشق رویایی بودو

***

دلداده منم تودلدار منی من تار توام اخه تو پود منی

تو نیمه ی گم شده نیستی ولی تمام ومنی و تو شبیه منی

توهرچی بشه بازم عزیز منی مسکن قلب مریض منی

میشه حس کنی حس کنی بازم که توهستی توهستی نیازم

میشه حس کنی اینکه این عشقو این عشقو به عشق خود تو میسازم

میسازی واسم این حس خوبو هستی هنوز همون بود و نبودو

قلبم واسه تو تند تند میزنه این عشقمون یه عشق رویایی بودو

آخرین آثار امین نیما