دانلود آهنگ جدید امیر معروفی ای وای اگر

ای وای اگر

متن آهنگ ای وای اگر
ای وای اگر با دل من سرد شوی
باعث تب و غصه و سر درد شوی
ای وای اگر دوباره مغرور شوی
با بهانه ای از دل من دور شوی
آن چنان تو را به خاطره بسپارم
جوری که بفهمی از همه بیزارم
با اینکه همان غم سیاهم آمد
دیگر به سراغ تو نخواهم آمد

**


من زندگیم را سر عشقت دادم
من درد و اسیرو با تو من آزادم
من دوست ندارم دلت سنگ باشد
پس خوب حواست به دل من باشد
تنها شدم بیا کمی شیرین باش
غمگین که شدم تو هم غمگین باش
پس مثل خودم باش چنین دیوانه
بی خبر نرو بدون من از خانه

**


ای وای اگر با دل من سرد شوی
باعث تب و غصه و سر درد شوی
ای وای اگر دوباره مغرور شوی
با بهانه ای از دل من دور شوی
ای وای اگر با دل من سرد شوی
باعث تب و غصه و سر درد شوی
ای وای اگر دوباره مغرور شوی
با بهانه ای از دل من دور شوی

آخرین آثار امیر معروفی