دانلود آهنگ جدید امیر مسعود صدیق اشتباه

اشتباه

متن آهنگ اشتباه
یه جورى با دلم سر کن
یکم تا رفتنم مونده
تمام کاراما کردم ، فقط دل کندنم مونده

یکم مونده که راحت شی، یکم مونده ناراحت شم.
جلو دوستات دیگه نیستم ، که اسباب خجالت شم.
یکم دیگه تحمل کن خودم میزارم و میرم

از این رابطه زوری منم بیزارم و سیرم
نمیخوردیم بهم دیگه از اول اشتباه کردیم
تو این رابطه عشقی نیست ما دنبال چی میگردیم؟

*****

من اونقدر عاشقت بودم رو منطق چشمامو بستم
من اشتباهم این بود که بهت احساسی دل بستم
به همه گفته بودم که من و تو مال هم میشیم
به حا دریگیر شدن با عشق چرا درگیر تشویشیم

آخرین آثار امیر مسعود صدیق