دانلود آهنگ جدید بهروز صفاریان زیبای من
متن آهنگ زیبای من
حق با توعه من قبل تو حتی یه لحظه م دل بسته ی روزای پاییزی نبودم
من زندگیمو یادم نمیاد من قبل آغوش تو که چیزی نبودم
من زندگیمو با هوای تو نشستم وقتی نباشی توو جهان من نفس نیست
وقتی نباشی نیستم وقتی که دوری یه خاطرم که یاد هیچ کس نیست
از رد پای مونده روی برف پاییز تا عطر موهات زیر بارون زمستون
زیبای تو نظم دنیا رو بهم ریخت زیبای من دنیا رو زیبا تر بگردون
من زندگیمو با هوای تو نشستم وقتی نباشی توو جهان من نفس نیست
وقتی نباشی نیستم وقتی که دوری یه خاطرم که یاد هیچ کس نیست

***

وقتی نباشی نیستم وقتی که دوری یه خاطرم که یاد هیچ کس نیست
از رد پای مونده روی برف پاییز تا عطر موهات زیر بارون زمستون
زیبای تو نظم دنیا رو بهم ریخت زیبای من دنیا رو زیبا تر بگردون
من زندگیمو با هوای تو نشستم وقتی نباشی توو جهان من نفس نیست
وقتی نباشی نیستم وقتی که دوری یه خاطرم که یاد هیچ کس نیست

آخرین آثار بهروز صفاریان