دانلود آهنگ جدید حمید هیراد رسوایی
متن آهنگ رسوایی
عاشق تر از آنم که دمی خام شوم من
با بوی سر زولف تو آرام شوم من
عاشق تر از آنم که تو را یار بدانم
من عاشقمو جز تو خریدار ندارم
راه مرا اشاره شو ای همه آرزوی من
ناز ترین خلق جهان نشسته رو به روی من
جان مرا بهانه شو مستی عاشقانه شو
جان منو نگار من در دل من ترانه شو

**

دل دل دلی دلی
دل دل دلی دل
ای جان ای دلی دلی
دل دل دلی دلی
مجنون شیدا منم عاشق لیلا
منم سر سپرده و اسیر اون نگاه زیبا
مجنونمو شیدا و منم عاشق لیلا
منم سر سپرده و اسیر اون نگاه زیبا
راه مرا اشاره شو ای همه آرزوی من
ناز ترین خلق جهان نشسته رو به روی من
جان مرا بهانه شو مستی عاشقانه شو
جان منو نگار من در دل من ترانه شو
راه مرا اشاره شو ای همه آرزوی من
ناز ترین خلق جهان نشسته رو به روی من
جان مرا بهانه شو مستی عاشقانه شو
جان منو نگار من در دل من ترانه شو

دل دل دلی دلی
دل دل دلی دل
ای جان ای دلی دلی
دل دل دلی دلی

دل دل دلی دلی
دل دل دلی دل
ای جان ای دلی دلی
دل دل دلی دلی

آخرین آثار حمید هیراد