دانلود آهنگ جدید همایون نیکخواهی خمار
متن آهنگ خمار
من مست مست روی تو مست خم ابروی تو

بی تو خمارم هر نفس گیرد مرا درد قفس بی تو خمارم هر نفس گیرد مرا درد قفس

سیراب گردم از رخت نوشم تو را چون جام می گر گیری از من باده را گیرد مرا سرمای دل

مجنون لیلای توام شیرین فرهادی مرا در وقت در خود مردنم اینگونه فریادی مرا

مجنون لیلای توام شیرین فرهادی مرا در وقت در خود مردنم اینگونه فریادی مرا

من مست مست روی تو مست خم ابروی تو

بی تو خمارم هر نفس گیرد مرا درد قفس بی تو خمارم هر نفس گیرد مرا درد قفس

**

وقتیکه خوابی روی تو تیره کند هر ماه شب گردد سحر بیدار تو لرزاندش سرما و تب

وقتی نشستی پیش من دنیا شود دستان تو وقتی بباری بر تنم باران شود مستان تو

مجنون لیلای توام شیرین فرهادی مرا در وقت در خود مردنم اینگونه فریادی مرا

مجنون لیلای توام شیرین فرهادی مرا در وقت در خود مردنم اینگونه فریادی مرا

من مست مست روی تو مست خم ابروی تو

بی تو خمارم هر نفس گیرد مرا درد قفس بی تو خمارم هر نفس گیرد مرا درد قفس

آخرین آثار همایون نیکخواهی