دانلود آهنگ جدید ایمان سیاهپوشان ولش کن

ولش کن

متن آهنگ ولش کن
اون همه قهر و آشتی ها اون همه بیقراری ها
خوشی هاتو ازت گرفت زیادی دلسپردنهات
شد شد نشد دیگه ولش کن همش مقصر دلته حالیش نمیشه که چته
بیخیال اون کسی که همش به فکر خودشه شد شد نشد دیگه ولش کن
بخواد بمونه میمونه بخواد بره خوب میتونه رفتی آخرش میره نذار دلت خون بمونه
شد شد نشد دیگه ولش کن هی پشت پا خوردی از اون شدی واسش دل نگرون
حتی دیدیش با دیگرون بگو دیگه نه من نه اون شد شد نشد دیگه ولش کن
اون همه قهر و آشتی ها اون همه بیقراری ها خوشی هاتو ازت گرفت زیادی دلسپردنهات
شد شد نشد دیگه ولش کن همش مقصر دلته حالیش نمیشه که چته
بیخیال اون کسی که همش به فکر خودشه شد شد نشد دیگه ولش کن

***

شد شد نشد دیگه ولش کن هی پشت پا خوردی از اون شدی واسش دل نگرون
حتی دیدیش با دیگرون بگو دیگه نه من نه اون شد شد نشد دیگه ولش کن
اون همه قهر و آشتی ها اون همه بیقراری ها خوشی هاتو ازت گرفت زیادی دلسپردنهات
شد شد نشد دیگه ولش کن همش مقصر دلته حالیش نمیشه که چته
بیخیال اون کسی که همش به فکر خودشه شد شد نشد دیگه ولش کن

آخرین آثار ایمان سیاهپوشان