دانلود آهنگ جدید کیوان داوودی بهترین هوامی
متن آهنگ بهترین هوامی
چشاتو رو چى بستی رو من که باتو هستم چیو بهونه کردى اینکه به پات نشستم
کیو میخواى نبینى منو که توو نگاتم بى من بری نباشى من خود رد پاتم
میخواى بگى که انگار گریه هامو ندیدى اما میدونم هر شب زجه هامو شنیدی
من باتو تووى لحظه به آرزوم رسیدم براى با تو بودن از همه دست کشیدم
دلم میخواد بمیرم حیف که هنوز باهامى چیکار کنم تویی رو که بهترین هوامى
چیکار کنم تویی رو که بهترین هوامى
شایدگناه من بود که عاشقیم غلط بود نباید که میباختم هرچى که بود و نبود
دلم میخواد بمیرم حیف که هنوز باهامى چیکار کنم تویی رو که بهترین هوامى
چیکار کنم تویی رو که بهترین هوامى
شایدگناه من بود که عاشقیم غلط بود نباید که میباختم هرچى که بود و نبود
دلم میخواد بمیرم حیف که هنوز باهامى چیکار کنم تویی رو که بهترین هوامى
چیکار کنم تویی رو که بهترین هوامى
شایدگناه من بود که عاشقیم غلط بود نباید که میباختم هرچى که بود و نبود

***

دلم میخواد بمیرم حیف که هنوز باهامى چیکار کنم تویی رو که بهترین هوامى
چیکار کنم تویی رو که بهترین هوامى
شایدگناه من بود که عاشقیم غلط بود نباید که میباختم هرچى که بود و نبود
دلم میخواد بمیرم حیف که هنوز باهامى چیکار کنم تویی رو که بهترین هوامى
چیکار کنم تویی رو که بهترین هوامى
شایدگناه من بود که عاشقیم غلط بود نباید که میباختم هرچى که بود و نبود

آخرین آثار کیوان داوودی