دانلود آهنگ جدید مانی رهنما افسانه دل
متن آهنگ افسانه دل
تو اين زمونه با كسي افسانه دل سرنكن

هر كي ميگه دوست دارم دروغ ميگه باور نكن

تو اين زمونه با كسي افسانه دل سرنكن

هر كي ميگه دوست دارم دروغ ميگه باور نكن

با تو دیگه هرکی بخواد دست وفاداری بده

تو دست دیگه اش خنجره تا دسته تو قلبت زده

روز که میری به وعده گاه کسی به پیشواز نمیاد

شب از توی کوچه دیگه صدای آواز نمیاد

روز که میری به وعده گاه کسی به پیشواز نمیاد

شب از توی کوچه دیگه صدای آواز نمیاد

تو اين زمونه با كسي افسانه دل سرنكن

هر كي ميگه دوست دارم دروغ ميگه باور نكن

***

حالا ديگه آيينه هم داره بهت دروغ ميگه

اي قلب نا اميد من عاشق شدن بسه ديگه

عاشق شدن بسه ديگه

حالا ديگه آيينه هم داره بهت دروغ ميگه

اي قلب نا اميد من عاشق شدن بسه ديگه

عاشق شدن بسه ديگه

تو اين زمونه با كسي افسانه دل سرنكن

هر كي ميگه دوست دارم دروغ ميگه باور نكن

تو اين زمونه با كسي افسانه دل سرنكن

هر كي ميگه دوست دارم دروغ ميگه باور نكن

آخرین آثار مانی رهنما