دانلود آهنگ جدید مانی رهنما قهر

زنگی و رومی

متن آهنگ زنگی و رومی
نه از خاکم ،نه از بادم نه در بندم، نه آزادم

نه آن لیلاترین مجنون نه شیرینم، نه فرهادم

نه از آتش، نه از سنگم نه از رومم ،نه از زنگم

فقط مثل تو غمگینم فقط مثل تو دلتنگم

چه غمگینم، چه تنهایم نه پنهانم، نه پیدایم

نه آرامی به شب دارم نه امیدی به فردایم

چه امیدی،چه فردایی چه پنهانی ،چه پیدایی

اگر خوشحال ،اگر غمگین چه فرقی داره تنهایی

اگر آبی تر از آبم اگر همزاد مهتابم

بدون توچه بی رنگم بدون تو چه بی تابم

بیا از «من» رهایم کن صدایم کن ،صدایم کن

دلم از دست «من» خونه بیا از «من» جدایم کن

***

نه از خاکم ،نه از بادم نه در بندم، نه آزادم

نه آن لیلاترین مجنون نه شیرینم، نه فرهادم

نه از آتش، نه از سنگم نه از رومم ،نه از زنگم

فقط مثل تو غمگینم فقط مثل تو دلتنگم

تو نیستی قصه دردم سیاهم، ساکتم،سردم

اسیر خاکم و خسته اگر سبزم، اگر زردم

بیا از «من» رهایم کن صدایم کن ،صدایم کن

دلم از دست «من» خونه بیا از «من» جدایم کن

آخرین آثار مانی رهنما