دانلود آهنگ جدید مهدی ماهور پاییز تنهایی

پاییز تنهایی

متن آهنگ پاییز تنهایی
من از هر روزِ بعد از تو
به شدت واهمه دارم
که جایِ هر سه ماه از سال
خودم تنهایی می بارم
منو دادی به دست کی
به پاییز و تَنِ زردش؟
یا دلتنگیِ آبان و
غروب ِ تیره و سردش؟
فقط امنیتِ شونه ات
به تنهاییِ من تَن داد
به جسمی که فقط جسمِ
نگاهت حسِ بودن داد
**
اگه سهمِ من از این عشق
یه چن تا خاطره باشه
یا خیره به دو تا عاشق
کنارِ پنجره باشه
اگه یکی از این دوتا
منو یادِ تو بندازه
دلم تا آخرِ عمرش
تووی هر راهی می بازه
دلم میگیره از دنیا
که رویاهامو یادش نیس
به فکرِ هر کسی باشه
منه تنها رو یادش نیس

آخرین آثار مهدی ماهور