دانلود آهنگ جدید مهدی شکوهی نم نمک

نم نمک

متن آهنگ نم نمک
یه جوری عاشق توام که از هم دل بریدم مثل چشمای تو رو هیچ حای دنیا ندیدم
مثل تو هیچ کسی این حال منو خوب نکرد غیر تو هیچ کسی دلو آشوب نکرد
نم نمک روی کویر دل من بارون شد تا که دور شدی ازم این دل من داغون شد
تو که نیستی حال و روز این دلم بد میشه تنها دستای توئه جلو هوام سد میشه
تو منو صدا بزن میون این همه صدا با نگاهت معجزه کن میون این همه نگاه
تو بشو لحظه پرواز منو فرصت من توی عشق و عاشقی میخوام بشی جرعت من
نم نمک روی کویر دل من بارون شد تا که دور شدی ازم این دل من داغون شد
تو که نیستی حال و روز این دلم بد میشه تنها دستای توئه جلو هوام سد میشه

***

نم نمک روی کویر دل من بارون شد تا که دور شدی ازم این دل من داغون شد
تو که نیستی حال و روز این دلم بد میشه تنها دستای توئه جلو هوام سد میشه
تو منو صدا بزن میون این همه صدا با نگاهت معجزه کن میون این همه نگاه
تو بشو لحظه پرواز منو فرصت من توی عشق و عاشقی میخوام بشی جرعت من
نم نمک روی کویر دل من بارون شد تا که دور شدی ازم این دل من داغون شد
تو که نیستی حال و روز این دلم بد میشه تنها دستای توئه جلو هوام سد میشه

آخرین آثار مهدی شکوهی