دانلود آهنگ جدید مهدی یراحی آتشکده

آتشکده

متن آهنگ آتشکده
من سوختم اما درونم

یک لحظه خاموشت نکردم

یک عمر مردم هر دقیقه

از بس فراموشت نکردم

من سوختم اما درونم

یک لحظه خاموشت نکردم

یک عمر مردم هر دقیقه

از بس فراموشت نکردم

این سوختن هایه همیشه

از من یه مرد دیگه ای ساخت

از بس نگاهم هر طرف رفت

چیزی منو یاد تو انداخت

***

من بودمو آتیش هر روز

من بودمو این وسعته درد

هر روزه من این سوختن بود

این شعله ها آتشکدم کرد

عشق تو آتیشه عزیزم

رو زخم من مرهم نمیشه

من هر چی از تو دور میشم

این عشق در من کم نمیشه

من بودمو آتیش هر روز

من بودمو این وسعته درد

هر روزه من این سوختن بود

این شعله ها آتشکدم کرد

آخرین آثار مهدی یراحی