دانلود آهنگ جدید میلاد درخشانی داغ ترین تشنگی
متن آهنگ داغ ترین تشنگی
رو به افق رو به طلوع غم زده چشمان من است

تنگ غروب است و دلم یاد تو در یاد من است

عمق نگاهم به ته راه درازی است که تو در افقش دور شدی

دور شدی دور شدی

رو به افق رو به طلوع غم زده چشمان من است

تنگ غروب است و دلم یاد تو در یاد من است

عمق نگاهم به ته راه درازی است که تو در افقش دور شدی

دور شدی دور شدی

حسرت دیدار توام داغ ترین تشنگی ام

راه تو ناممکن و من این همه آوارگی ام

حسرت دیدار توام داغ ترین تشنگی ام

راه تو ناممکن و من این همه آوارگی ام

**

باز کنم به جستجو گوشه به گوشه قفس

آه که پیدا بکنم چاره بی چارگی ام

در قفس یاد توام بال و پرم شکسته باز

دردتو سر تا سر من غرق تو در جان و تنم

باز کنم به جستجو گوشه به گوشه قفس

آه که پیدا بکنم چاره بی چارگی ام

در قفس یاد توام بال و پرم شکسته باز

دردتو سر تا سر من غرق تو در جان و تنم

آخرین آثار میلاد درخشانی