دانلود آهنگ جدید محمد جواد یزدچی گفتن نتوانم
متن آهنگ گفتن نتوانم
دارم‌سخنی باتو و گفتن‌نتوانم

دارم‌سخنی باتو و گفتن‌نتوانم

وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم نتوانم

تو گرم‌سخن گفتن‌و از جام‌نگاهت

من‌مست چونانم‌که شنفتن‌نتوانم

تو گرم‌سخن گفتن‌و از جام‌نگاهت

من‌مست چونانم‌که شنفتن‌نتوانم

نتوانم

**

شادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاه

شادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاه

گر دامن‌وصل تو گرفتن‌نتوانم

گر دامن‌وصل تو گرفتن‌نتوانم‌نتوانم

دور از تو منه سوخته در دامن شب ها

دور از تو منه سوخته در دامن شب ها

چون‌شمع سحر یک مژه خفتن نتوانم

چون شمع سحر یک مژه خفتن نتوانم نتوانم

دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم

وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم نتوانم

آخرین آثار محمد جواد یزدچی