دانلود آهنگ جدید محمد لطفی و سجاد سیف روانیت بودم

روانیت بودم

متن آهنگ روانیت بودم
ببین! حالِ من خـــوب، با عکست… رو به راس…
تهِ فکرت؛ دنبالِ از من بهتراس…
هی ادامه! هی خلاص!
بگو؛ آخه چرا خبری ازت نی؟

همه چی؛ انقد راحت، عوض شد… تصویر رفت… بعدم صدات!
جوری که خواستی؛ زمان تلف شد…
واست گذشت… واست گذشتن…
ترسم از این بود….
هی! مراقب باش! حرفات، پیگردِ قلبی داره!
تا اینجا؛ هر چی گفتی، گفتم باشه… امّا تا کی؟
دیگه هیچ وقت، نمیشم قانع…! کات!
من، روانیت بودم! تو واسش میمُردی… میمُـــردی…
تو؛ منو می کُشتی! دل ازش می بُردی…

میمُردی بیخودی!
من، روانیت بودم! تو واسش میمُردی… میمُـــردی…
تو؛ منو می کُشتی! دل ازش می بُردی…
می بُردی بیخودی!

آخرین آثار محمد لطفی