دانلود آهنگ جدید مهاس میگن برو

میگن برو

متن آهنگ میگن برو
میگن برو نمون و نبین یعنی نباید باشی
میگن برو نمون و نبین من میگم نمیشه ولی آخرش دیدی من نباشم چی میشه
دیدی چقد از منفی دورت شد دیدی چقد از وحشی وارد شد
میگن برو نمون و نبین منم میگم رو چشم تو میگ باید برم ی طرفی گم و گور بشم من کور بشم
میگن برو نمون و نبین آخه اون مال منه میگن برو نمون و نبین آخه دنیای منه
میگن برو نمون و نبین من میگم رو چشم تو میگی باید برم ی طرفی گم و گور بشم
تو با اون خوب بودی با من بد ولی باز برق چشات هنو بی خود یادم هس
چطور تونستی بهم بگو بلد شم کی میگفت خوبا نمیتونن بدم شن
فقط منم فقط تویی یا بارونه ی دلتنگی بی خود بامونه
همه میگفتن که شعرام هوای تورو میده اونا نمیدونن چرا چشمام ورقلمبیده
تا کی باید گریه کنم چرا فریاد بزنم به اون در و این در بزنم اگه نشد بهت زنگ بزنم
من میخواستم این دلم واسه دل تو تنگ نشه من میخواستم این دلم بد بودنو بلد باشه
من میخواستم این دلم واسه ی تو بهار بشه من میخواستم
انگاری دوراشو زده دیده مثه من نی ولی ی کم ناراحته هیچی مثل قبل نی
چشاش پر اشک شد چشماش دنیام بود صداش پر غم بود صداش رویام بود

***

همه میگفتن که شعرام هوای تورو میده اونا نمیدونن چرا چشمام ورقلمبیده
تا کی باید گریه کنم چرا فریاد بزنم به اون در و این در بزنم اگه نشد بهت زنگ بزنم
من میخواستم این دلم واسه دل تو تنگ نشه من میخواستم این دلم بد بودنو بلد باشه
من میخواستم این دلم واسه ی تو بهار بشه من میخواستم
انگاری دوراشو زده دیده مثه من نی ولی ی کم ناراحته هیچی مثل قبل نی
چشاش پر اشک شد چشماش دنیام بود صداش پر غم بود صداش رویام بود

آخرین آثار مهاس