دانلود آهنگ جدید محسن بزرگی هوای تازه

هوای تازه

متن آهنگ هوای تازه
تو یه لبخند عجیبو یه هوای تازه داری
بانمک و شیر و تلخی همه چی به اندازه داری

دیدی دیوونه ترم میشم آره بدترم میشم از اینی که میبینی
بیا حالمو بهتر کن حرفهامو باور کن تو که باشی غمی نیست

***

آره من دیوونه میشم وقتی تو بازی در میاری
بیا منو دیوونه تر کن فقط تو اجازه داری

دیدی دیوونه ترم میشم آره بدترم میشم از اینی که میبینی
بیا حالمو بهتر کن حرفهامو باور کن تو که باشی غمی نیست

آخرین آثار محسن بزرگی