دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی آهای خبر نداری

آهای خبر نداری

متن آهنگ آهای خبر نداری
عشق کدوم غريبه يهو به جونت افتاد
چي شد که خيلي ساده عشقم و بردي از ياد


قلبم و بي تفاوت له کردي زير پاهات
گول نگات و خوردم تو که فريب حرفات تو که فريب حرفاتآهاي خبر نداري دلم داره مي ميره
همدم بي کسي ها به بي کسي اسيره


بهش بگيد هنوزم جاش خاليه تو خونم
بگيد هنوز داد ميزنم برگرد دردت به جونم
بيا بلات به جونمآهاي خبر نداري دلم داره مي ميره
همدم بي کسي ها به بي کسي اسيرهبهش بگيد هنوزم جاش خاليه تو خونم
بگيد هنوز داد ميزنم برگرد دردت به جونم
بيا بلات به جونم

رفتي از اين جا اما بدون نرفتي از ياد
نديدي وقتي رفتي واست کي دست تکون داد


هر کي منو مي بينه فکر ميکنه ديوونم
ديوونه ي تو هستم درد و بلات به جونم
درد و بلات به جونم

آهاي خبر نداري دلم داره مي ميره
همدم بي کسي ها به بي کسي اسيره


بهش بگيد هنوزم جاش خاليه تو خونم
بگيد هنوز داد ميزنم برگرد دردت به جونم
بيا بلات به جونم

آهاي خبر نداري دلم داره مي ميره
همدم بي کسي ها به بي کسي اسيره

بهش بگيد هنوزم جاش خاليه تو خونم
بگيد هنوز داد ميزنم برگرد دردت به جونم
بيا بلات به جونم


آهاي خبر نداري
همدم بي کسي ها
جاش خاليه تو خونم
بگيد هنوز داد ميزنم برگرد دردت به جونم
بيا بلات به جونم


آهاي خبر نداري دلم داره مي ميره
همدم بي کسي ها به بي کسي اسيره

بهش بگيد هنوزم جاش خاليه تو خونم
بگيد هنوز داد ميزنم برگرد دردت به جونم
بيا بلات به جونم

آهاي خبر نداري دلم داره مي ميره
همدم بي کسي ها به بي کسي اسيره

بهش بگيد هنوزم جاش خاليه تو خونم
بگيد هنوز داد ميزنم برگرد دردت به جونم
بيا بلات به جونم

آخرین آثار محسن چاوشی