دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی لولای شکسته

لولای شکسته

متن آهنگ لولای شکسته
لولای شکسته ی در را عوض می کنم
در را باز می کنم
می گویم بانو خوش آمدی
خوش آمدی


اگر نبودی در را می بندم
هی دوباره باز می کنم

آی بانو، بانو
بانو جان فقط همین
آی بانو ، بانو
بانو جان فقط همین

**


آی بانو شوخی نکن
چشم خسته بسته می شود
قلب خسته می ایستد

آی بانو، بانو
بانو جان فقط همین
آی بانو ، بانو
بانو جان فقط همین

آخرین آثار محسن چاوشی