دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی تو همونی

تورو دوست دارم

متن آهنگ تورو دوست دارم
تورو دوست دارم مث شبی که ستارشو میخواد

تورو دوست دارم گلی که پروانشو میخواد

تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیاد

تورو دوست دارم بیشتر از هرچی خدا به من نداد

وقتی هر بار به من میگی از تو دل نمیکنم

احساس میکنم خوشبخت ترین منم

وقتی لبخند میزنی دنیام قشنگ تره

تو چشم تو نگاه غم هامو میبره

تو رو دوست دارم واسه خودت

تو رو دوست دارم واسه خودم

من عاشقت شدم خوشبختت میکنم

تو رو دوست دارم واسه خودت

تو رو دوست دارم واسه خودم

من عاشقت شدم خوشبختت میکنم

تورو دوست دارم مث شبی که ستارشو میخواد

تورو دوست دارم گلی که پروانشو میخواد

تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیاد

تورو دوست دارم بیشتر از هرچی خدا به من نداد

وقتی هر بار به من میگی از تو دل نمیکنم

احساس میکنم خوشبخت ترین منم

وقتی لبخند میزنی دنیام قشنگ تره

تو چشم تو نگاه غم هامو میبره

***

تورو دوست دارم عجیب تورو دوست دارم زیاد

تورو دوست دارم بیشتر از هرچی خدا به من نداد

وقتی هر بار به من میگی از تو دل نمیکنم

احساس میکنم خوشبخت ترین منم

وقتی لبخند میزنی دنیام قشنگ تره

تو چشم تو نگاه غم هامو میبره

آخرین آثار محسن یاحقی