دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی تمنا

یادت باشه دوست دارم

متن آهنگ یادت باشه دوست دارم
با من باشی دوست دارم تنها باشی دوست دارم

اگه بری یه جای دور هر جا باشی دوست دارم

دوست دارم دیوونه وار خوب میدونی تنهام نذار

گفته بودی مال منی چی شد پس اون قول و قرار

دوست دارم تنهام نذار رنگ چشاتو دوست دارم

درد و دلاتو دوست دارم اگه ازم خسته می شی

خستگی هاتو دوست دارم بچگی هاتو دوست دارم

سادگی هاتو دوست دارم وقتی پر از درد و غمم

خندیدین هاتو دوست دارم خونه پر از های تو

خالی فقط صدای تو تنها نفس مونده برام

مونده فقط برای تو خونه پر از هوای تو

خالی فقط صدای تو تنها نفس مونده برام

مونده فقط برای تو هرچی دارم فدای تو

با تو بهارو دوست دارم لطف خدا رو دوست دارم

اگه بگی دوسم داری این روزگار و دوست دارم

با تو گلا رو دوست دارم روز و شبا رو دوست دارم

دلهره ی دیدن تو قول و قرارو دوست دارم

رنگ چشاتو دوست دارم درد و دلاتو دوست دارم

اگه ازم خسته می شی خستگی هاتو دوست دارم

بچگی هاتو دوست دارم سادگی هاتو دوست دارم

وقتی پر از درد و غمم خندیدن هاتو دوست دارم

رنگ چشاتو دوست دارم درد و دلاتو دوست دارم

با تو بهارو دوست دارم لطف خدا رو دوست دارم

***

اگه ازم خسته می شی خستگی هاتو دوست دارم

بچگی هاتو دوست دارم سادگی هاتو دوست دارم

وقتی پر از درد و غمم خندیدن هاتو دوست دارم

رنگ چشاتو دوست دارم درد و دلاتو دوست دارم

با تو بهارو دوست دارم لطف خدا رو دوست دارم

آخرین آثار محسن یاحقی