دانلود آهنگ جدید مجتبی آدیان آدیان میمیره ۲

آدیان میمیره ۲

متن آهنگ آدیان میمیره ۲
روبروم بشینو یکم آروم بگیرتو من برات میمیرم فقط بگو بمیر تو
دست بردار از این غرورو یه دندگیو یکم آسون بگیر این زندگیرو
لحظه ها خیلی با ارزش تر از اونه که سر هیچی یه چی قلبتو بلرزونه
نسبت عشق من بتو عین فیل و فنجونه به دلت بگو دلمو اینقدر نرنجونه
دستم به دامنت بیا و یه کاری بکن بیا هم طراز عشقم تو یه رفتاری بکن
من شده روز و شبم فقط طرفداری تو توی آزاد از هفت دولت گرفتاری چطور
دونه دونه اشکای من رو گونه میچیکه بی اینکه دلت از دلم چیزی بدونه
آخر این نمایشم اینجوری پایان میگیره که ته قصه بازم آدیان میمیره
از خر شیطون تو بیا پیاده شو نگو از کسادی عشقو ضرر و زیانشو
باهم حساب میکنیم خب حالا کم و زیادشو روحو تنم فقط پره از نیاز تو
تو بیا نترس کم نمیشه که از امتیاز تو شده پاهام مسیرش در امتداد تو
من پشیمون نیستم از انتخاب تو دستم به دامنت بیا و یه کاری بکن
بیا هم طراز عشقم تو یه رفتاری بکن من شده روز و شبم فقط طرفداری تو
توی آزاد از هفت دولت گرفتاری چطور دونه دونه اشکای من رو گونه
میچیکه بی اینکه دلت از دلم چیزی بدونه آخر این نمایشم اینجوری پایان میگیره
که ته قصه بازم آدیان میمیره
تو متاسفانه مرهمی و دردم قربون مرهم و دردمم برم من
اگه واقعا دنبال یه مردی من اون مردم ای که هم عشقمی و هم هم نبردم
حالا که دیگه گرمم بزا اینو بگم من قبل اینکه ریشه ی علاقه ها بگندن
لک زده دلم من برا اون دل شکنندت برا اون شخصیت حساسو بی جنبت
تو چقدر شبیه حس بچگیمی تو چه بی اندازه آخه به دل میشینی
نمیدونم کی و از کجا خوردم چه نیشی تو چشات سگ داره کردم از دست تو چه گیری
الهی بگردم برا دل دوره گردم تا بحال صد دفعه نامه هاتو دوره کردم
قربون اون لحن و خط دلخورت برم من من گناه بی تو بودنو توبه کردم
دستم به دامنت بیا و یه کاری بکن بیا هم طراز عشقم تو یه رفتاری بکن
من شده روز و شبم فقط طرفداری تو توی آزاد از هفت دولت گرفتاری چطور
دونه دونه اشکای من رو گونه میچیکه بی اینکه دلت از دلم چیزی بدونه
آخر این نمایشم اینجوری پایان میگیره که ته قصه بازم آدیان میمیره

***

قربون اون لحن و خط دلخورت برم من من گناه بی تو بودنو توبه کردم
دستم به دامنت بیا و یه کاری بکن بیا هم طراز عشقم تو یه رفتاری بکن
من شده روز و شبم فقط طرفداری تو توی آزاد از هفت دولت گرفتاری چطور
دونه دونه اشکای من رو گونه میچیکه بی اینکه دلت از دلم چیزی بدونه
آخر این نمایشم اینجوری پایان میگیره که ته قصه بازم آدیان میمیره

آخرین آثار مجتبی آدیان