دانلود آهنگ جدید مجتبی آدیان دنده معکوس

دنده معکوس

متن آهنگ دنده معکوس
من توی این ایام خیلی عذاب میکشم
نمیدونم آخه دیگه کی میشه دل از آه ریشه کند
من عکس آرامش و فقط با ی مداد میکشم
ببخش اگه بیخودی گاهی سرت داد میکشم

من که سر چشمای تو با همه یکی بدو کردم
دنده معکوس یهو از پنج به یک و دو کردم
من که با اومدنت همه چی رو نو کردم
تو ازم مگه چی دیدی د بگو نوکرتم

من کنار پنجره از ته دل آه میکشم
پشت هر قهوه دقیقا یه نخ سیگار میکشم
کمرم میشکنه اگه بمونم ازت بیخبر
هر یدونه خنده ات هم صد هزار میخرم

من که سر چشمای تو با همه یکی بدو کردم
دنده معکوس یهو از پنج به یک و دو کردم
من که با اومدنت همه چی رو نو کردم
تو ازم مگه چی دیدی د بگو نوکرتم

وقتی دستت توو دستم بود که حواسم نبود
حواسم جز تو به هیشکی و از هیچی حواسم نبود
حواسم نبود که رسمش همینه اون بدک نبود
از پس نخوابیدم شد زیر چشمام هم کبود

من که سر چشمای تو با همه یکی بدو کردم
دنده معکوس یهو از پنج به یک و دو کردم
من که با اومدنت همه چی رو نو کردم
تو ازم مگه چی دیدی د بگو نوکرتم

***

این پرستو های مهاجر فقط توو ذهن من
هجرت تلخ تو رو برام تداعی میکنن
دیگه این زخمای کوچولو موچولوی رو تنمم
کار تقدیر و ببین برام خدایی میکنن

پا به پام هی میدون توو چشام سر میخورن
قطره های اشکمم وسط سینه ام رو میبرن

باعث میشن به همه فهش بدم شما ببخش خوشگلم
اصلا تو این آخر کاری بگو بدونم چی بوده مشکلم

من که سر چشمای تو با همه یکی بدو کردم
دنده معکوس یهو از پنج به یک و دو کردم
من که با اومدنت همه چی رو نو کردم
تو ازم مگه چی دیدی د بگو نوکرتم

آخرین آثار مجتبی آدیان