دانلود آهنگ جدید مجتبی جانان درمانگر

درمانگر

متن آهنگ درمانگر
شدم درمانگر درد نگاری که دردش را به من هرگز نمیگفت

بوسه گرفتمش از سکوت تلخ شمعها حال دلش را با طبیب دیگری گفت

حال دلش را با طبیب دیگری گفت

ای خدا دیوونشم روز و شب در خونشم بگو ما رو پشت در نذاره

ای خدا بیمارشم اونمی که گرفتارشم داره میکشه منو خبر نداره

**

بغض نشسته در گلو حال منو به او بگو بگو که با دلم چه کرده

شاید این دلبر بی خیال من خنده کند به حال من خنده ی او دوای درده

ای خدا دیوونشم روز و شب در خونشم بگو ما رو پشت در نذاره

ای خدا بیمارشم اونمی که گرفتارشم داره میکشه منو خبر نداره

آخرین آثار مجتبی جانان