دانلود آهنگ جدید امید اسماعیلی گریه نکن
متن آهنگ گریه نکن
برای یک بارم شده به خاطرم گریه نکن برای یک بارم شده بزار برم گریه نکن

میرم آخه من اینجوری راحت ترم گریه نکن برای یک بارم شده به خاطرم گریه نکن

برای یک بارم شده بزار برم گریه نکن میرم آخه من اینجوری راحت ترم گریه نکن

فاصله ها رو کم نکن وقتی نمونی وقتی نمیشه باورای هم بمونیم

دنیای تنهایی من بهتر از اینه که هر کسی مارو کنار هم ببینه

فاصله ها رو کم نکن وقتی نمونی وقتی نمیشه باورای هم بمونیم

دنیای تنهایی من بهتر از اینه که هر کسی مارو کنار هم ببینه

میرمو هیچ بحثی واسه رفتن من نیست مشکل تو دوست دارم گفتن من

حتی اگه منم بخوام بازم نمیشه دلای بی من زندگیت بهتر از این شه

فاصله ها رو کم نکن وقتی نمونی وقتی نمیشه باورای هم بمونیم

دنیای تنهایی من بهتر از اینه که هر کسی مارو کنار هم ببینه

فاصله ها رو کم نکن وقتی نمونی وقتی نمیشه باورای هم بمونیم

دنیای تنهایی من بهتر از اینه که هر کسی مارو کنار هم ببینه

***

دنیای تنهایی من بهتر از اینه که هر کسی مارو کنار هم ببینه

میرمو هیچ بحثی واسه رفتن من نیست مشکل تو دوست دارم گفتن من

حتی اگه منم بخوام بازم نمیشه دلای بی من زندگیت بهتر از این شه

فاصله ها رو کم نکن وقتی نمونی وقتی نمیشه باورای هم بمونیم

دنیای تنهایی من بهتر از اینه که هر کسی مارو کنار هم ببینه

فاصله ها رو کم نکن وقتی نمونی وقتی نمیشه باورای هم بمونیم

دنیای تنهایی من بهتر از اینه که هر کسی مارو کنار هم ببینه

آخرین آثار امید اسماعیلی