دانلود آهنگ جدید رضا شهریور مگه دیوونه شدی

مگه دیوونه شدی

متن آهنگ مگه دیوونه شدی
دو سه روز تورو کمتر میبینم پیشم میدونم این روزا راحت عصبی میشم

تورو دلخور میکنم مثل همین دیشب یکم تحمل کن این روزا رد میشن

من که بات راه اومد از چی تو دلکیری کی پرت کرده همش بهونه میگیری

استرس میگیرم وقتی سمت در میری همش میترسم که بهو بگی میری

مگه دیوونه شدی حرفاتو میفهمی تو کارات اصلا شبیه آدم قبل نیس

هر چی دوست داری میگی تو خیلی بیرحمی

منه دیوونه رو تو دیوونه تر کردی دیگه ما مثل همیم دیوونه ی ردی

داری عمدا بد میشی چقد تو نامردی با من چیکار کردی

دو سه روزه که منو اصلا نمیبینی یا نمیبینی یا پیش من نمیشینی

الکی تو خودتی بی خودی غمگینی پیشم نمیشینی منو نمیبینی

تو که میگفتی کنارم تا ابد هستی قراره که کجا بری چمدون بستی

کاش اقلا پل پشتت رو نمییشکستی این جمله ی آخر گفتی بهم وصلی

مگه دیوونه شدی حرفاتو میفهمی تو کارات اصلا شبیه آدم قبل نیس

هر چی دوست داری میگی تو خیلی بیرحمی

منه دیوونه رو تو دیوونه تر کردی دیگه ما مثل همیم دیوونه ی ردی

داری عمدا بد میشی چقد تو نامردی با من چیکار کردی

***

تو که میگفتی کنارم تا ابد هستی قراره که کجا بری چمدون بستی

کاش اقلا پل پشتت رو نمییشکستی این جمله ی آخر گفتی بهم وصلی

مگه دیوونه شدی حرفاتو میفهمی تو کارات اصلا شبیه آدم قبل نیس

هر چی دوست داری میگی تو خیلی بیرحمی

منه دیوونه رو تو دیوونه تر کردی دیگه ما مثل همیم دیوونه ی ردی

داری عمدا بد میشی چقد تو نامردی با من چیکار کردی

آخرین آثار رضا شهریور