دانلود آهنگ جدید صادق دری دوری تو

دوری تو

متن آهنگ دوری تو
دارم از دوری تو بدجوری کم میارم هر شب از دوری تو اشکای غم میبارم
دارم از دوری تو دیگه دیوونه میشم با دل من یکی شو من بی تو کم میارم
تو که واسه دلم مثه نور میمونی دیگه چقد میشه ازم دور بمونی
اگه زود نیای پیشم بی تو من تلف میشم غمها رو هدف میشم بی تو من تلف میشم
دارم از دوری تو بدجوری کم میارم هرشب از دوری تو اشکای غم میبارم
دارم از دوری تو دیگه دیوونه میشم بادل من یکی شو من بی تو کم میارم
عشق منی تو مگه نمیدونی از توی چشمام مگه نمیخونی یا تو یا مرگ
تا وقتی باشم دیگه رها نیست دلم دیگه نه از تو جدا نیست چون گُل با برگ
دارم از دوری تو بدجوری کم میارم هرشب از دوری تو اشکای غم میبارم
دارم از دوری تو دیگه دیوونه میشم بادل من یکی شو من بی تو کم میارم

***

دارم از دوری تو بدجوری کم میارم هرشب از دوری تو اشکای غم میبارم
دارم از دوری تو دیگه دیوونه میشم بادل من یکی شو من بی تو کم میارم
عشق منی تو مگه نمیدونی از توی چشمام مگه نمیخونی یا تو یا مرگ
تا وقتی باشم دیگه رها نیست دلم دیگه نه از تو جدا نیست چون گُل با برگ
دارم از دوری تو بدجوری کم میارم هرشب از دوری تو اشکای غم میبارم
دارم از دوری تو دیگه دیوونه میشم بادل من یکی شو من بی تو کم میارم

آخرین آثار صادق دری