دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی وارش
متن آهنگ وارش
امروز نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است

گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان است

تو رهرو دیرینه ی سر منزل عشقی بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است

آبی که بر آسود زمینش بخورد زود دریا شود آن رود که پیوسته روان است

باشد که یکی هم به نشانی بنشیند بس تیر که در چله ی این کهنه کمان است

از روی تو دل کندنم آموخت زمانه این دیده از آن روست که خونابه فشان است

روزی که بجنبد نفس باد بهاری بینی که گل و سبزه کران تا به کران است

ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی دردی ست درین سینه که همزاد جهان است

خون می چکد از دیده در این کنج صبوری این صبر که من می کنم افشردن جان است

***

آبی که بر آسود زمینش بخورد زود دریا شود آن رود که پیوسته روان است

باشد که یکی هم به نشانی بنشیند بس تیر که در چله ی این کهنه کمان است

از روی تو دل کندنم آموخت زمانه این دیده از آن روست که خونابه فشان است

روزی که بجنبد نفس باد بهاری بینی که گل و سبزه کران تا به کران است

ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی دردی ست درین سینه که همزاد جهان است

خون می چکد از دیده در این کنج صبوری این صبر که من می کنم افشردن جان است

آخرین آثار سالار عقیلی