دانلود آهنگ جدید شهاب مظفری خزون
متن آهنگ خزون
توجه نکردی به تنهاییامو ندیدی چه ترسی نشست توو نگامو مدارا نکردی با دلتنگیامو
فقط خواستی باشی بجای خدامو
با هر رد پایی که اندازه ی کفشته راه میامو جلو هر کی چشماش شبیه خودت میشه کوتاه میامو
نموندی باهامو نموندی باهامو
خزونم که از زور تنهاییام میخوام مثل پیچک بپیچی به پام تو دردی من اینو میفهمم ولی بگو جزتو درمونو از کی بخوام
تو بارونی کهنه ی کنج خونه که خیلی چیزا از دل من میدونه چه آغوش گرمی چه پاییز سردی
چقد فکر میکردم ی روز برمیگردی
تو داروغه ی شهر تنهاییامی دروغ قشنگ توی خنده هامی خیال میکنی رفتی اما تو هستی
خیال کن هنوز شونه ی گریه هامی
خزونم که از زور تنهاییام میخوام مثل پیچک بپیچی به پام تو دردی من اینو میفهمم ولی بگو جزتو درمونو از کی بخوام
تو بارونی کهنه ی کنج خونه که خیلی چیزا از دل من میدونه چه آغوش گرمی چه پاییز سردی
چقد فکر میکردم ی روز برمیگردی

***

تو داروغه ی شهر تنهاییامی دروغ قشنگ توی خنده هامی خیال میکنی رفتی اما تو هستی
خیال کن هنوز شونه ی گریه هامی
خزونم که از زور تنهاییام میخوام مثل پیچک بپیچی به پام تو دردی من اینو میفهمم ولی بگو جزتو درمونو از کی بخوام
تو بارونی کهنه ی کنج خونه که خیلی چیزا از دل من میدونه چه آغوش گرمی چه پاییز سردی
چقد فکر میکردم ی روز برمیگردی

آخرین آثار شهاب مظفری